Aangeleerde angst voor wie wij werkelijk zijn | DNA-manipulatie

Ons wordt geleerd om niet in ET’s te geloven; we worden er zelfs bang voor gemaakt. We zijn ontstaan uit de oerknal of uit god, zeggen onze huidige geschiedenisboeken en bijbel.

Nergens lees je officieel erkend dat de mens, zoals we nu bestaan, reeds een gekloond product van ET’s is; dat we zelf ET’s zijn. Of nog duidelijker: dat we onszelf als bewustzijn tegelijkertijd in meerdere dimensies projecteren.

Ik vind het meesterlijk boeiend om steeds meer van al deze multidimensionale facetten van mezelf te ontdekken en integreren. Wat een geweldig potentieel komt daarmee vrij!

Door het gros van de mensheid word ik als kuku bestempeld als ik dit zeg. Ik weet echter dat ze enkel bang zijn, omdat hun vertrouwde, veilige beeld van de realiteit aan diggelen gaat.

Apart eigenlijk dat we zo bang zijn geworden voor wie we werkelijk zijn @ prachtige wijze multidimensionale wezens met een verruimd bewustzijn.