Een 5D nieuwe wereld – deel 3

Wij zelf zijn de nieuwe wereld waar wij naar verlangen – het veld opent zich, we worden zichtbaar 

Het is belangrijk dat we contact maken met onze diepste dromen, verlangens, visies en veranderingen die we graag in de wereld om ons heen zien. Want wat in het fysieke verschijnt, heeft eerst vorm gekregen in het nog onzichtbare, energetisch veld. En als we onze verlangens voor ons geestesoog kunnen zien verschijnen, dan kunnen zij ook in het fysieke worden gemanifesteerd, als wij daartoe onze heldere innerlijke impulsen volgen.

En graag haal ik de nieuwe wereld nog dichterbij. Als wij zijn zoals we werkelijk bedoeld zijn, als wij zonder censuur, compromis of andere vervorming uiting geven aan ons pure zelf, dan verandert daarmee ook de wereld om ons heen. Dus, voor welke facetten van de nieuwe wereld staan jullie? 

Ik sta voor helderheid, transparantie en integriteit, en jullie, als je helemaal ja zegt tegen jezelf?

Een 5D nieuwe wereld – deel 2

De autoriteit van ons eigen helderweten @ papa en mama weten het niet per se beter

Ik ging er altijd vanuit dat anderen het beter wisten dan ikzelf. Ik richtte me naar mijn vader en moeder, mijn leraren, de overheid en wetenschappers. Zij zouden het wel beter weten. Zij waren immers ouder en wijzer, zij hadden meer ervaring of hadden ervoor gestudeerd. Toch zie ik nu in deze tijd nog helderder dan voorheen dat dat helemaal niet zo is. Zij weten het niet per se beter. Niet voor niets zoveel burn-outs, zieken of anderszins niet functionerenden, ikzelf incluis.

Niet alleen spannend, maar ook prachtig hoe op dit moment wanordelijkheden en alles wat niet langer werkt aan het licht komen. En eigenlijk ook mooi dat er nu uiterlijke chaos en niet weten is. Want dit nodigt ons uit om te bezinnen. Om bij onszelf te rade te gaan. Om te bedenken of we op de oude voet verder willen of dat het wellicht tijd is voor iets nieuws. Wellicht zelfs een totaal nieuwe manier van samenleven.

Voor mij is het een voldongen feit dat we niet meer terug kunnen naar het oude. Het aardse ascentieproces is namelijk in volle gang. We zijn als mens in onze evolutie klaar met de 3D-cyclus en staan aan de poort van een nieuwe beschaving. We verhogen onze energietrilling naar het 5D-bewustzijn. We gaan weer leven vanuit wie we met ons potentieel werkelijk zijn. We stoppen met het verloochenen van onszelf en we erkennen onze eigen autoriteit. Althans diegenen die deze stap willen maken.

Ik hoorde vaker de uitnodiging om weer zelf te gaan nadenken. Nadenken hoe met de wereldsituatie om te gaan. Om zelf te bepalen welke aan ons gepresenteerde feiten waar zijn en wat hiermee te doen. Door erover na te denken kwam ik er echter niet uit. Ik kon, ondanks dat ik universitair geschoold ben, met mijn beperkte logische 3D-denken niet uitmaken welke van de vele deskundigen, die allemaal iets anders riepen, nu de wijsheid in pacht had.

Wat in de huidige situatie waarin we ons nu bevinden wel een anker voor mij is, is mijn eigen helderweten. Als ik naar binnen keer en op een lijn kom met mijn ware zelf, dan verdwijnen emoties en wordt het stil. Dan krijg ik heldere ingevingen en weet ik wat voor mij wel en niet klopt. Dan weet ik waarop te focussen en waarop niet. Dan weet ik op het juiste moment welke stappen te zetten. Ook al weet ik soms niet meteen precies waarom. Dat is ook het enige handelen waarop ik werkelijk gedij. Het weer ankeren in onszelf is ook precies wat er van ons wordt gevraagd in deze onstuimige overgangstijd.

Naar mijn helderweten is het in onze evolutie dus tijd dat we ons beperkte 3D-denken verruimen naar het veld van het helderweten. Het helderweten dat is geankerd in ons eenheidsbewustzijn. Vanuit dit bewustzijn krijgen we impulsen die ons gezond maken en effectief doen samenwerken. Impulsen die ons de wezenlijke oplossingen bieden en de huidige samenleving doen shiften naar de nieuwe beschaving.

En in mijn helderheid zie ik, de mogelijkheid of zelfs de grote mate van waarschijnlijkheid van, de nieuwe beschaving al. Dit is een samenleving zoals ik me haar graag wens. Laten we voor onze nieuwe realiteit krachtig op een lijn komen met onszelf en vanuit daar de noodzakelijke logische constructieve stappen zetten.

Een 5D nieuwe wereld – deel 1

Helder zien en bewustzijn bieden geen ruimte voor angst & besmetting @ over virussen enzo – Alles draait om energie, vibratie en resonantie

Ik merk dat ik niet bang ben. Ik ben niet bang om besmet te raken met het virus. Ik ben niet bang voor de grote aantallen besmettingen die nu worden gemeten. Die metingen zeggen namelijk niets over de kans dat ik word besmet of ziek raak.

Alles draait namelijk om vibratie. Mijn eigen vibratie om precies te zijn. Als ik laag vibreer, als ik onbewust ben en ik de overtuiging heb dat daar in die buitenwereld iets is dat mij zomaar kan besmetten, dan ben ik vatbaar. Dan ervaar ik de lage vibratie van angst en onwetendheid en moet ik mezelf beschermen. Maar die overtuiging en angst heb ik niet. Mijn vibratie is hoger dan die van angst.

Ik vibreer en resoneer niet met de angstmakerij. Ik zie wel degelijk het angstige gedrag, de creaties van anderen in de wereld om mij heen. Deze laten mij enkel zien dat zij niet helder zien en hun angst projecteren op de wereld om hen heen. Zij resoneren laag. Hun bewustzijn is vernauwd. Zij zijn zich niet gewaar van het hoog vibrerende wezen dat zij werkelijk zijn. Zij zijn zich niet gewaar van hun eigen creatiekracht. Zij koppelen (hun reacties op) de reflecties in de buitenwereld niet terug naar zichzelf.

Ik ben niet bang. Ik ben namelijk de creator van mijn eigen universum. Niets kan mij zomaar overkomen. Iets komt enkel binnen als ik daar (onbewust) voor open sta, als ik daar (onbewust) mee resoneer. Dus als ik iets binnenlaat wat mij niet voedt en ziek maakt, dan is dat voor mij alle reden om naar binnen te keren en daar de kernoorzaak te vinden. Om dáár de boel op te schonen.

Zo zag ik vanmorgen een sluimerende blinde vlek in mezelf. Ik merkte in de afgelopen tijd dat ik soms toch even vatbaar was voor de angst om mij heen. Op die momenten ging ik twijfelen aan mijn autonomie en immuniteit. Aan mijn innerlijk weten. Toen ik helder naar binnen keek zag ik dat ik nog steeds de neiging had om laag vibrerende energie aan te trekken, omdat ik als kwaliteit heb deze in licht te kunnen transformeren. Om mijn eigenwaarde, die ik hieraan ontleende, en de verbinding met anderen te beschermen, bleef ik dit aantrekken en bleef ik dus vatbaar. Ik zag ook eindelijk dat dit mechanisme mij niet langer dient.

Het is voor mij belangrijk om gezond te zijn, om mij energiek en goed te voelen. Om mijn energietrilling hoog te houden. Daarvoor is het belangrijk om me te herinneren wie ik wezenlijk ben en te doen wat werkelijk bij mij past. Daarom is het voor mij belangrijk om helder te zien hoe het universum werkelijk werkt. Om in de wereld om mij heen de creaties van angst en bewustzijn te onderscheiden en om onderscheid te maken in waar ik mij wel en niet mee verbind.

Ik zie het resultaat van onze gezamenlijke creatie in de wereld om mij heen. Ik zal het verplichte mondkapje in de bus dragen. Ook respecteer ik de wensen van de ander als diegene om de anderhalve meter vraagt. Zelfs als ik weet dat ik die ander gelet op mijn hogere vibratie niet besmet. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik geef waar ik niet achter sta geen energie.

Wel leef ik geïnspireerd vanuit mijn gezonde vibratie. Wel ga ik staan voor wat ik wens. Zo creëer ik de nieuwe wereld die ik graag om mij heen zie ontstaan. Een wereld waarin angst als signaal van onbewustzijn wordt (h)erkend. Een wereld waarin we samenleven vanuit het in gezondheid vibrerende vrije wezen dat wij zijn. Waarin we focussen op onze natuurlijke frisse inspiratie en creatiekracht. Een energietrilling die ons in wezenlijke vreugde en vervulling verbindt.

En enkel diegenen die met mij willen resoneren zal ik daadwerkelijk kunnen infecteren met de vreugde van het creëren van de nieuwe aarde.