Welzijn is een symptoom van natuurlijk leiderschap

Onze natuurlijke eenheid en harmonie zitten ingebakken in ons wezen. We hebben helemaal geen externe (ego’s van) leiders nodig die voor ons beslissen, omdat we dat zogenaamd zelf niet zouden kunnen. Onnatuurlijk, op macht gebaseerd leiderschap brengt enkel ontwrichting, verdeeldheid en uiteenscheuring. 

Het is wat mij betreft de hoogste tijd dat we ons weer openen voor de wijsheid en heelheid in onszelf, wij zijn namelijk onze eigen geboren leiders. Vanuit onze eigen natuurlijke autoriteit leven wij in harmonie samen onze unieke passies en talenten en creëren wij als vanzelf een gezond nieuw samenleven.

Onnatuurlijke macht houdt op te bestaan, wanneer wij stoppen de macht aan hen te geven, wanneer wij onszelf weer eren.