Authenticiteit en integriteit creëren de nieuwe wereld waarin we werkelijk onszelf (kunnen) zijn

Het creëren van een nieuwe wereld, zoals ik haar graag zie, vraagt om het inzetten van nieuw gedrag. Het inzetten van fris, authentiek gedrag om precies te zijn. Want wat de wereld hard nodig heeft zijn wij zelf. Dit vraagt om zelfvertrouwen en een diep gevoel van eigenwaarde, waar het velen van ons blijkbaar nog aan ontbreekt. 

Het inzetten van nieuw, authentiek gedrag vraagt om een diep innerlijk weten wat je waard bent, het in elke vezel weten dat je goud waard bent en niets minder. Dat je weet wat je te bieden hebt en wat je komt doen.

Wanneer we werkelijk op één lijn komen met wie we werkelijk zijn, dan is daar geen twijfel meer. Dan is daar diep innerlijk weten. Dan is daar bezielde oerkracht. Dan verzetten we moeiteloos bergen!